Kundeservice tlf. 72 34 20 70

Menu

Luk

Din kurv {{basketMenuVM.basket.basketLines.length}}

Din kurv

  • {{line.productVariantName}}
    Type
    {{line.formattedProductType}}
    Pris
    {{line.formattedPrice}}

Samlet pris i DKK inkl. porto og ekspedition:

Total {{basketMenuVM.basket.totalPrice}}

Gå til kurven

Med et bladabonnement får du også adgang til Pling.dk for 49 kr. pr. måned. Normalpris 99 kr.

Dit bladabonnement giver dig op til

70 % rabat på allershop.dk.

Dit bladabonnement giver dig adgang til events, konkurrencer og gode tilbud.

Abonnementsbetingelser

Dit abonnement

Som abonnent modtager du dit blad i løbende abonnement på udgivelsesdatoen, dog er der op til 5 dages leveringstid til udlandet. Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke. Gaveabonnementer kræver, at modtager og betaler er forskellige. Hvis navnet på modtager og betaler er ens, oprettes abonnementet som et almindeligt løbende abonnement. Hvis der oprettes flere abonnementer på det samme blad, til den samme person, på den samme adresse og i samme periode, leveres bladende i forlængelse af hinanden, dette kræver dog, at navnet og adressen på abonnenten er fuldstændig identisk.

 

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement på www.allerservice.dk under ”Mine abonnementer”, pr. telefon eller via brev. Vi skal have din opsigelse på ugeblade senest 14 dage før sidste udgivelse, der er betalt for, og på magasiner senest 5 dage efter sidste udgivelse, der er betalt for. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb. Har du opsagt og betalt forud for dit abonnement, sender vi de blade, der er betalt for, hvorefter abonnementet ophører. Manglende betaling eller nægtet modtagelse af dit blad fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse. Gaveabonnementer ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode.

 

Betaling & Gebyrer

Vi sender dig et girokort, som du bedes betale inden forfaldsdatoen, medmindre du allerede har betalt. Girokortet er pålagt et administrationsgebyr. Du kan tilmelde din betaling til PBS. Ved tilmelding til PBS, vil din tilmelding dække alle dine abonnementer du har hos Aller Media.

Ved  betaling  med  kreditkort  vil  du  automatisk  blive tilmeldt Automatisk Kortbetaling. Herefter vil abonnementet automatisk blive trukket fra dit kort. Betalingen vil fremgå af din kontooversigt. Der sendes en kvittering på din tilmelding til din e-mail. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Dette kan gøres på www.allerservice.dk eller ved henvendelse til kundeservice. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil dit abonnement blive opkrævet via girokort.

Ved udebleven betaling sender vi dig en rykkerskrivelse pålagt gebyr. Velkomsttilbud bortfalder ved manglende rettidig betaling. Levering i udlandet inkl. Grønland og Færøerne pålægges porto, der modsvarer vores omkostninger.

 

Ændringer af dit abonnement

På www.allerservice.dk under ”Mine abonnementer” kan du foretage ændringer af dit abonnement og dine stamdata. Er du abonnent på et ugeblad, skal du informere os om adresseændring, senest 2 uger før den træder i kraft, og på et magasin skal vi vide besked senest 3 uger før. Ændring af telefonnummer og e-mail skal ske hurtigst muligt.

 

Gave

Indeholder dit velkomsttilbud en gave, sendes den ca. 3-4 uger efter, at betalingen er registreret. Hvis der tegnes et gaveabonnement med forskellig modtager og betaler, sendes gaven altid til betaler. Det gør sig dog ikke gældende, hvis betaler er bosiddende i udlandet. I dette tilfælde kan der kun tegnes abonnement uden gave.

 

Ændringer og forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte gaver  og  ændringer  af  abonnementsbetingelser.  Er gaven udsolgt, forbeholder vi os ret til at sende dig et erstatningsprodukt indenfor samme varekategori og prisniveau. Vi forbeholder os retten til at godkende ordren. En ordre kan eventuelt afvises, hvis du det seneste år har misligholdt dine betalingsforpligtelser over for Aller Media. Varsling af ændringer, herunder prisstigning, fremgår i bladets kolofon eller i særskilt SMS/brev/e-mail/betalingsoversigt. Tilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.

 

Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første  blad.  Ønsker  du  at  fortryde  aftalen,  skal  du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du  kan  fx  fortryde  den  indgåede  aftale  på  www.allerservice.dk under ”Mine abonnementer”. Hvis du anvender denne mulighed, vil vi straks sende dig en bekræftelse på, at du har benyttet din fortrydelsesret, Du kan også benytte den fremsendte standard fortrydelsesretsformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder, eller særlige portoomkostninger ved levering i udlandet inkl. Grønland og Færøerne). Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgående aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Har du allerede modtaget bladet eller gaven, skal du sende det retur til Aller Media uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer bladet eller gaven inden udløbet af de 14 dage. Det er vigtigt, at forsendelsen forsynes med porto, som du selv skal betale. Du hæfter for en eventuel forringelse af bladets eller gavens værdi, hvis du ikke kan tilbagesende det modtagne til Aller Media i ubrudt emballage.

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte Aller Media. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det. Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra Aller Media, kan du ændre dine personoplysninger ved henvendelse til Aller Media Kundeservice eller ved at benytte ”Mine abonnementer” på www.allerservice.dk.

 

Kontakt Aller Medias Kundeservice

Du  kan  kontakte  Aller  Medias  Kundeservice  på tlf. 72 34 20 70, e-mail: abo@aller.dk eller på www.allerservice.dk. Du bedes oplyse dit kundenummer ved alle henvendelser. Købelovens mangelregler finder anvendelse på både gaven og dit blad. Har du klager over dit abonnement, bedes du altid først kontakte Aller Medias Kundeservice. Aller Medias  afgørelse  kan  indbringes  for  Center  for  Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: klagonline.forbrug.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for, at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse abo@aller.dk.

 

1
false