Kundeservice: [email protected] eller tlf. 72 34 20 70

Menu

Luk

Din kurv {{basketMenuVM.basket.basketLines.length}}

Din kurv

  • {{line.productVariantName}}
    Type
    {{line.formattedProductType}}
    Pris
    {{line.formattedPrice}}

Samlet pris i DKK inkl. porto og ekspedition:

Total {{basketMenuVM.basket.totalPrice}}

Gå til kurven

Med et bladabonnement får du den digitale udgave gratis i Pling Favorit

Få overblik over dine abonnementer og kundeoplysninger på Mine Sider

Få digital adgang til Allers magasiner og ugeblade for 99 kr./md. med Pling

Abonnementsbetingelser

Dit abonnement

Som abonnent modtager du dit blad i løbende abonnement. Såfremt du har benyttet dig af et af vores tilbud, vil du efter udløb fortsætte i løbende abonnement til gældende listepriser. Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke. 

 

Leveringsvilkår

Vi bestræber os på at levere dit blad senest på udgivelsesdatoen, dog kan der opstå forsinkelser på op til 5 arbejdsdage. Såfremt du vil reklamere over leveringen af dit blad, skal du gøre Aller Media A/S opmærksom på dette ved at kontakte kundeservice indenfor 5 hverdage. Se hvordan, under afsnittet ”Kontakt Aller Medias Kundeservice”.

 

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement ved at kontakte kundeservice på telefon, via e-mail eller via brev. I henvendelsen bedes du oplyse kundenumme, navn og adresse.

 

Vi skal have din opsigelse på ugeblade og magasiner senest 3 uger før sidste udgivelse, der er betalt for. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb. Er opsigelsesfristen overskredet og har du betalt forud for dit abonnement, sender vi de blade, der er betalt for, hvorefter abonnementet ophører.

 

Manglende betaling eller nægtet modtagelse af dit blad fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse. Gaveabonnementer ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode.

 

Betaling & Gebyrer

Ved betaling med kreditkort bliver du tilmeldt automatisk kortbetaling. Herefter vil betalingen af dit abonnement blive trukket fra dit kort, op til 3 uger før den nye periode træder i kraft. Betalingen vil fremgå af din kontooversigt. Der sendes en kvittering på din tilmelding til den oplyste e-mail. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Dette kan gøres på www.allerservice.dk. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil betalingen for dit abonnement blive opkrævet via girokort.

 

Du kan vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice, som vil dække alle dine abonnementer, du har hos Aller Media A/S. Har du behov for at betale med girokort, skal du kontakte Kundeservice. Girokort er pålagt et administrationsgebyr.

 

Ved udebleven betaling sender vi dig en rykkerskrivelse pålagt gebyr. Velkomsttilbud bortfalder ved manglende rettidig betaling. Levering i udlandet inkl. Grønland og Færøerne pålægges porto, der modsvarer vores omkostninger.

Ændringer af stamdata

På www.allerservice.dk under ”Mine sider” kan du foretage ændringer af din adresse og stamdata.

Du skal informere os om adresseændring, senest 3 uger før den træder i kraft.

 

Velkomstgave

Indeholder dit velkomsttilbud en gave, leveres den ca. 3-4 uger efter, at betalingen er registreret. Hvis der tegnes et abonnement med en velkomstgave, sendes gaven altid til betaleren. Det gør sig dog ikke gældende, hvis betaler er bosiddende i udlandet. Velkomstgaver kan ikke returneres eller ombyttes til anden vare.

 

Ændringer og forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, gebyrer, udsolgte gaver og ændringer af abonnementsbetingelserne med udgangspunkt i inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning.  

Er gaven udsolgt, forbeholder vi os retten til at sende dig et erstatningsprodukt inden for samme varekategori og prisniveau. 

Vi forbeholder os retten til at godkende ordren. En ordre kan eventuelt afvises, hvis du de seneste år har misligholdt dine betalingsforpligtelser over for Aller Media A/S. Varsling af ændringer fremsendes i særskilt SMS/brev/e-mail/betalingsoversigt. Tilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.

 

Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første blad.  Ønsker du at fortryde, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde den indgåede aftale ved henvendelse til kundeservice, inden fortrydelsesfristens udløb. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger. Dog ikke administrationsgebyrer og ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder, eller særlige portoomkostninger ved levering i udlandet inkl. Grønland og Færøerne. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne med dit kundenummer til følgende adresse: Aller Media A/S, Havneholmen 33, 1561 København V., att. Kundeservice. Fristen er overholdt, hvis du returnerer bladet eller gaven inden udløbet af de 14 dage. Det er vigtigt, at forsendelsen forsynes med porto, som du selv skal betale. Du hæfter for en eventuel forringelse af bladets eller gavens værdi, hvis du ikke kan tilbagesende det modtagne til Aller Media A/S i ubrudt emballage.

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte Aller Media A/S. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det. Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra Aller Media A/S, kan du ændre dine personoplysninger ved henvendelse til kundeservice.

 

Kontakt Aller Medias Kundeservice

Du kan kontakte Aller Medias kundeservice på tlf. 72 34 20 70, e-mailadresse: [email protected] eller på www.allerservice.dk under ‘Kontakt’.

Du bedes oplyse dit kundenummer ved alle henvendelser. Købelovens mangelregler finder anvendelse på både dit blad og gaven.

Har du klager over dit abonnement, bedes du altid først kontakte Aller Medias kundeservice. Aller Medias afgørelse kan indbringes for Center for Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: naevneneshus.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet hos Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: [email protected]

 

9
cross