Kundeservice: [email protected] eller tlf. 72 34 20 70

Menu

Luk

Din kurv {{basketMenuVM.basket.basketLines.length}}

Din kurv

  • {{line.productVariantName}}
    Type
    {{line.formattedProductType}}
    Pris
    {{line.formattedPrice}}

Samlet pris i DKK inkl. porto og ekspedition:

Total {{basketMenuVM.basket.totalPrice}}

Gå til kurven

Få overblik over dine abonnementer og kundeoplysninger på Mine Sider

Få digital adgang til Allers magasiner og ugeblade for 99 kr./md. med Pling

Nem betaling med MobilePay og betalingskort.

Abonnementsbetingelser

Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på allerservice.dk, via Aller Kundeservice eller pling.dk, så indgår du en aftale med Aller Media A/S, CVR. 43325612, Havneholmen 33, 1561 København V.

 

Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

 

Sådan fungerer dit abonnement

Har du købt abonnement på et fysisk blad, så fremsendes det senest på udgivelsesdatoen. Buddet har på udgivelsesdagen frem til kl. 18 til at levere bladet. Reklamationsretten frafalder efter fem hverdage. Såfremt du har købt abonnement til Pling (digitalt blad), så har du adgang til bladet senest på udgivelsesdatoen.

 

Medmindre andet er nævnt, så er abonnementet løbende. Såfremt du har benyttet dig af et af vores introduktionstilbud, vil du ved tilbuddets udløb fortsætte i løbende abonnement til gældende normalpris.
Gældende normalpriser kan ses på www.allerservice.dk.

 

En oprettelse af abonnement på Pling inkluderer fem brugere, der alle er tilknyttet samme abonnement, og som kan deles i husstanden.

 

Forudsætninger for adgang til Pling og øvrige digitale produkter

Du kan få adgang til Pling enten som en tilføjelse til dit abonnement på et fysisk blad, når dette tilbydes og ved at tegne et abonnement på Pling. Endelig kan du få digital adgang til et af dine yndlingsbrands via Pling.

 

Hvis du opretter dig gennem en tredjepart, herunder iTunes eller Google Play, gør vi opmærksom på at Aller Media ikke kan administrere dit abonnement, hvis du oplever tekniske problemer.

 

For at kunne benytte tjenesterne skal du have adgang til en tablet eller smartphone, der er kompatibel med appen Pling. Køber du digital adgang til et enkelt af dine yndlingsbrands via allerservice.dk tildeles adgangen via Pling. Den anvendte tablet eller smartphone skal have tilknyttet internetadgang.

 

Den opkrævede pris omfatter alene brug af tjenesterne og ingen andre udgifter, du måtte blive påført ved brug af tjenesterne, herunder eksempelvis udgifter til internetforbrug.

 

Anvendelse af tjenesterne må kun ske til privat brug. Anvendelsen er hermed ikke tilladt i kommercielle og offentlige sammenhæng.

 

Et abonnement til et digitalt blad, købt via Pling eller allerservice.dk indeholder funktioner, som gør det muligt at foretage en midlertidig lagring af indhold på forskellige enheder. Dette indhold kan også tilgås, når du er offline. Du har adgang til dette indhold, så længe du har et gyldigt abonnement. Det er ikke tilladt at tilegne sig dette indhold via andre platforme end dem, som er tilgængelige via abonnement. Indholdet må således ikke kopieres og/eller på anden måde gøres tilgængeligt.

 

Priser

Når du køber et abonnement, vil prisen fremstå tydeligt under bestillingsprocessen. Du accepterer at betale den pris, der er angivet på bestillingstidspunktet. Eventuelle rabatter vil også blive angivet her. Rabatter kan ikke anvendes med tilbagevirkende kraft.

 

Alle priser er inklusive moms.

 

Tilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.

 

Som printabonnent på et eller flere af Aller Media A/S’ blade får du fordele hos Pling, som er Allers digitale magasin og ugeblads-app. Som abonnent får du gratis adgang til Pling Favorit, der giver adgang til at læse dit blad gratis i Pling-appen. Du får også adgang til at købe Pling Kombi til halv pris. Pling Kombi giver ubegrænset adgang til hele Pling og dermed mere end 1.000 forskellige digitale magasiner og ugeblade fra hele verden. Prisen er gældende i den periode, du abonnerer på et eller flere af Allers blade. Hvis dit printabonnement opsiges, vil Pling Favorit blive opsagt, og Pling Kombi vil blive udbudt til normalprisen fremadrettet. Gældende normalpriser kan ses på www.pling.dk.


Betaling

Hvis du vælger at betale dit abonnement med kreditkort eller MobilePay, så accepterer du samtidig, at Aller Media automatisk kan trække penge på dit kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Trækket på dit kreditkort kan ske op til 3 uger før dit abonnement fornyes. Betalingen vil fremgå af kontooversigten i din bank. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Dette kan du gøre på www.allerservice.dk.

 

Ved udebleven betaling sender vi dig en rykkerskrivelse pålagt gebyr.
Tilbud bortfalder og vi opkræver kun for de allerede leverede blade til listepris inkl. porto og rykkergebyr.

 

Du kan vælge at tilmelde din betaling til betalingsservice. Betalingsservice kan tilmeldes via din bank. Indbetalingskort og betalingsservice er pålagt et administrationsgebyr.

 

Introduktionstilbud

Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på et blad fra Aller Media, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et introduktionstilbud. Hvis du tidligere har gjort brug af et introduktionstilbud på et abonnement, kan du ikke benytte dig af et nyt introduktionstilbud på samme leveringsadresse før tidligst efter seks måneder efter at dit seneste abonnement er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af abonnement.

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du har modtaget dit første blad. Ønsker du at fortryde, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Anmodning om fortrydelse af dine køb skal meddeles til Kundeservice. Kundeservices kontaktoplysninger er oplyst under punktet ”kontakt”.

 

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har brudt emballagen på bladet.

 

Du skal returnere bladet inden udløbet af de 14 dage. Det er vigtigt, at forsendelsen forsynes med porto, som du selv skal betale. Du hæfter for en eventuel forringelse af bladet, hvis du ikke kan tilbagesende det til Aller Media A/S i ubrudt emballage.

 

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig. Dog ikke administrationsgebyrer eller særlige portoomkostninger ved levering i udlandet inkl. Grønland og Færøerne.

 

Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne med dit kundenummer til følgende adresse:

 

Aller Media A/S, Havneholmen 33, 1561 København V., att. Kundeservice

 

"Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer: [noter ugeblad/ magasin/produkt]

Bestilt den [dato]:
Dit fulde navn:
Din adresse:
Dato for underskrift:
Samt underskrift hvis sendt pr fysisk brev"

 

Køb af abonnement til Pling består udelukkende af digitalt indhold, som ikke leveres i fysisk form. Du accepterer således, at du fraskriver dig dine 14 dages fortrydelsesfrist ved køb af abonnement.

 

Opsigelse

Du kan med en måneds varsel opsige dit abonnement på www.allerservice.dk eller via kundeservice. Såfremt du er midt i en introduktionsperiode, der inkluderer et tilbud, vil opsigelsen ske ved ophør af introduktionsperioden. Opsiges igangværende abonnementsperiode som ikke er betalt, sender vi dig et indbetalingskort på de leverede blade til standardpris inkl. porto og administrationsgebyr.

 

Ved opsigelse af dit abonnement via allerservice.dk modtager du en e-mail, som bekræfter opsigelsen. Når du opsiger dit abonnementet, annullerer du kun fremtidige betalinger.

 

Gaveabonnementer ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode.

 

Manglende betaling eller nægtet modtagelse af dit blad fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse.

 

Ændring af dine oplysninger

Har du ændringer til dit abonnement, fx adresseændringer eller andre ændringer, gøres det på www.allerservice.dk eller www.pling.dk. Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom. Du skal informere os om ændringen senest 14 dage før, den træder i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse.

 

Ændringer i vilkår og priser

Aller Media kan løbende ændre abonnementspriser og gebyrer. Væsentlige prisændringer vil blive varslet individuelt via e-mail om muligt, ellers via brev.

 

Vi forbeholder os retten til at godkende ordren. En ordre kan eventuelt afvises, hvis du de seneste år har misligholdt dine betalingsforpligtelser over for Aller Media.

 

Rettigheder

Al indhold i de fysiske magasiner samt e-magasiner, og alt andet indhold relateret til levering af disse ydelser, tilhører Aller Media A/S eller tredjeparter. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og kan retsforfølges af Aller Media A/S.

 

Du accepterer, at indhold kun er til din egen personlige brug, samt at du ingen rettigheder har til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, offentlig tilgængeliggørelse, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Du forstår og anerkender, at rettighedshaver til tjenestens indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte overfor dig.

 

Ansvar og skadesløsholdelse

Pling.dk forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indholdet og udbuddet af tjenesten. Det accepteres af dig, at mindre tekniske problemer og kortere perioder med manglende adgang til tjenesten kan forekomme. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor du må forvente løbende opdateringer.

 

Det anbefales at du altid bruger den senest opdaterede version af tjenesten for at sikre optimal udnyttelse af tjenesten. Pling.dk kan suverænt vælge de platforme og devices, tjenesten bliver udbudt på, ligesom pling.dk frit kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke håndsæt/devices, som tidligere kan have været understøttet af pling.dk.

 

Købelovens regler finder anvendelse for aftaleforholdet.

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte Aller Media A/S. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det.

 

Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra Aller Media A/S, kan du ændre dine personoplysninger på www.allerservice.dk eller www.pling.dk. Du henvises til https://aller.dk/privatlivspolitik/

 

Tvister og klagemulighed

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

 

Har du klager over dit abonnement, bedes du altid først kontakte Aller Medias kundeservice. Aller Medias afgørelse kan indbringes for Center for Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: naevneneshus.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet hos Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

 

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: [email protected] eller [email protected]

 

Kontakt

Fysisk abonnement:
Du kan kontakte Kundeservice på tlf. 72 34 20 70, e-mailadresse: [email protected] eller på www.allerservice.dk under ‘Kontakt’.

 

Digitalt abonnement:
Du kan kontakte Kundeservice på tlf. 72 34 20 81 eller e-mail [email protected].

 

11
cross